معرفی اساتید

دکتر سعید رسولی

 • دکتری آموزش زبان انگلیسی
 • اصول مکاتبات تجاری و اداری
 • متون مطبوعاتی و آزمون های بین المللی
 • برنامه ریز آموزشی
 • برنامه ریز و مدرس دوره های EAP

هومن حیدری

 • کارشناس ارشد MBA و دیجیتال مارکتینگ
 • مدرس مذاکرات و تبلیغات در فضای مجازی
 • ناشر کتب آموزش زبانهای خارجی
 • مشاور آموزشی و ایده پرداز
 • مدیر روابط عمومی

soode_Saadati

دکتر سوده سعادتی

 • دکتری آموزش زبان انگیسی
 • مدرس دانشگاههای معتبر داخلی
 • مدرس دانشگاه آمریکایی گیرنه(قبرس شمالی)
 • مدرس دانشگاه باغچه شهیر(قبرس شمالی)
 • برنامه ریز آموزشی و مدرس آزمونهای بین المللی

سعید عطایی نیا

 • کارشناس ارشد روابط بین الملل
 • کارشناس ادبیات انگلیسی
 • مدرس و کارشناس قراردادهای بین المللی
 • متخصص اعتبارات اسنادی و قوانین بانکی
 • مدرس زبان تجاری به انگیسی و فارسی

میثم محمدرضایی

 • کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
 • مدرس زبان انگلیسی و آزمونهای بین المللی
 • مدرس اصول مذاکرات به انگلیسی و فارسی
 • مدرس مهارت عزت نفس و کارآفرینی
 • نقد فیلم و داستانهای انگلیسی

Payam_Mojoodi

پیام موجودی

 • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • مدرس و مجری دوره های مدیریت بحران
 • مدرس زبان انگیسی در حوزه توریسم
 • نقد و راوی داستان های انگیسی

 

Alireza_Bagherzadegan

علیرضا باقرزادگان

 • کارشناس مترجمی زبان انگیسی
 • ترجمه متون تخصصی علوم اعصاب و زبانشناسی
 • محقق رشته علوم اعصاب شناختی
 • نقد و بررسی رمان های انگیسی